Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 21:40.
Statystyki Lotto-plus

Dostępne są następujące statystyki:

Najczęściej występujące liczby

Najczęściej występująca para liczb

Najdłużej oczekiwana liczba

Sumy wylosowanych liczb