Najbliższe losowania odbędą się o godzinie 14:00.
Statystyki Lotto

Dostępne są następujące statystyki:

Najczęściej występujące liczby

Najczęściej występująca para liczb

Najdłużej oczekiwana liczba

Sumy wylosowanych liczb